CSOK (szocpol) új lakás vásárlásra / építésre

Mi minősül új lakásnak?

 • 2008.08.01-jén vagy azt követően kapott használatbavételi engedélyt
 • gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építette
 • első ízben kerül természetes személy részére értékesítésre 

Ki igényelheti? 

 • devizabelföldi természetes személyes (házastársak, élettársak, egyedülállók), már meglévő eltartott gyermekeik után életkortól függetlenül
 • fiatal házaspárok – legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét – vállalt gyermekeik után, illetve a kedvezményt korábban igénybe vevők a később született gyermekeik után is
 • az igénylő büntetlen előéletű vagy amennyiben büntetőjogi felellőségét a bíróság megállapította, de ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült
 • harmadik országbeli személy, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik

Ki után igényelhető a CSOK?

 • vér szerinti és örökbefogadott gyermek után
 • a fiatal házaspár – meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén
 • ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, kivéve 3 vagy több (meglévő vagy vállalt) gyermekes családok új lakás építése vagy vásárlása

Hány gyermek után igényelhető?

Új lakás vásárlása esetén

 • gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három
 • egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő
 • kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja

Előírt határidő

 • 600.000 forint, illetve 2.600.000 forint összegű támogatás esetén
  • 1 gyermek esetében 4 év
  • 2 gyermek esetében 8 év
 • a 10.000.000 forint összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül 10 év 

A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

 • a magzat, a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött megváltozott munkaképesséű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

CSOK jogszabályi feltételek új lakás vásárlásra

 • a kedvezmény az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül igényelhető
 • a támogatott személy saját erőből maximum a vételár 10%-ának megfelelő összeget fizethet ki készpénzben az eladó részére
 • az eladók és a vevők nem lehetnek közeli hozzátartozói egymásnak
 • a lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg, a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket

CSOK jogszabályi feltételek új lakás építésre

 • az építendő lakás összkomfortos
 • 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás, amelyre a kérelem benyújtásakor még nem adtak ki használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel még nem történt meg
 • építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el
 • az igénylőnek vállalnia kell, hogy az utolsó részfolyósításáig bemutatja az érintett ingatlan használatbavételi engedélyét

10 millió forint igénybe vétele esetén

 • új lakás vásárlása esetén a vételárra, illetve új lakás építése esetén a bekerülési költségre vonatkozó telekár nélküli maximum 30.000.000 forintos határ törlésere került 
 • az összeg igénylése esetén az igénylőnek, házastársnak, gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak a támogatás célja szerinti lakáson kívül lehet egyéb lakástulajdona is. A rendeletben megfogalmazott lakóhely létesítésére vonatkozó kötelezettséget a CSOK-kal megvalósított lakásban kell teljesíteni
 • igénylés benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 2 éve folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel

A CSOK összege 2016. január 1.-től

CSOK összege Új lakás vásárlása esetén
Minimális hasznos alapterület
Gyermekek száma Lakás Egylakásos lakóépület CSOK összeg
1 40 m2 70 m2 600.000 forint
2 50 m2 80 m2 2.600.000 forint
3 60 m2 90 m2 10.000.000 forint

CSOK igénybevételének feltételi

 • házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek 180 napja folyamatosan TB biztosítottnak kell lennie
 • támogatott személynek nincs nyilvántartott köztartozása, több igénylő esetén egyik félnek sem
 • az igénylő büntetlen előéletű vagy amennyiben büntetőjogi felellőségét a bíróság megállapította, de ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült
 • a kedvezménnyel érintett lakásban a támogatott személynek teljes mértékben tulajdont kell szereznie
 • házaspárok és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie
 • az igénylőnek és gyermekeinek továbbra is lakóhelyet kell létesítenie a célingatlanban, de a lakcímkártyát a folyósítást követően 30 nappal kell bemutatni a hitelintézetnek
 • a célingatlanra lakásbiztosítást kell kötni, akkor is, ha nincs hiteligénylés

A célingatlannak a következő feltételeknek kell megfelelnie

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelységgel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülette -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, ha nincs a településen vagy településrészen közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen, illetve településrészen, nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van

Tanya is elfogadható célingatlannak, amennyiben a fenti feltételeket teljesíti. Amennyiben a CSOK igényléséhez hitel is kapcsolódik, akkor a fedezetnek a Banki szabályok szerinti elvárásoknak is eleget kell tenni.

Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor tekinthető új lakásnak, ha a tetőtér beépítése vagy emelet-ráépítése révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, előző feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.  

Milyen dokumentumokra lesz szükség az igénylés során?

 • végleges adásvételi szerződés, mely 120 napon belül benyújtásra kell, hogy kerüljön
 • gyermekek születési anyakönyvi kivonata, vagy
 • gyermekek személyi igazolványa (ha van), vagy útlevele, lakcímkártyája és adókártyájának másolata
 • NAV igazolás köztartozás mentességről 
 • TB által kiadott igazolás
 • erkölcsi bizonyítvány az igénylőktől

A CSOK folyósítása egy időben történik a hitel folyósításával együtt.  

Mennyi idő alatt valósul meg a kért hitel?

 • a teljes dokumentációt követően, az ügyintézés 12 – 14 napot vesz igénybe, ennyi idő alatt elkészül az értékbecslés, illetve a bírálat is 

További információk

 • ügyvédi irodánknak köszönhetően – igény esetén – adásvételi szerződés lebonyolításában is tudunk segítséget nyújtani 

Hogyan működik a Hitelstart rendszere – Hogyan dolgozunk?

Egy rövid űrlap kitöltése után munkatársunk megvizsgálja a lehetőségeket, majd e-mail-ben vagy telefonon tájékoztatja Önt a legjobb pénzügyi megoldásokról. Általában több lehetőséget is bemutatunk annak érdekében, hogy Ön valóban a leginkább megfelelő szolgáltatást választhassa ki, amellyel hosszú távon is elégedett lesz.

Ezt követően könnyen áttekinthető listába szedve elküldjük Önnek, milyen dokumentumokra lesz szükség az induláshoz, valamint milyen hivatalokban elengedhetetlen az Ön személyes jelenléte (ha van ilyen).

Miután minden szükséges dokumentumot összegyűjtöttünk, munkatársunk felveszi a kapcsolatot a kiválasztott pénzintézettel és kezdeményezi a szolgáltatás elindítását. Célunk, hogy az Ön számára a lehető legkevesebb idő és energia ráfordításával minél rövidebb idő alatt elérjük a kívánt célokat.

A hiteligény előszűrése Önnek teljesen díj-, és kötelezettségmentes.
Szolgáltatásaink elérhetőek az egész ország területén.


Provident

Ajánlatkérés
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Az adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam és elfogadom.
Addig is, kérem kedvelje Facebook oldalunkat!

 

Elégedett ügyfeleink
Szentendre

Tisztelt HS-Hitelstart Kft.!

Ezúton szeretném megköszönni hozzáértő, minden esetben precíz, megbízható, gyors munkájukat. Az ügyintézés gördülékeny menete nagy mértében megkönnyítette dolgunkat. Kollégáik szakértelmének köszönhetően alapos tájékoztatást kaptunk, így nem merült fel semmilyen váratlan probléma a hitel folyósítása kapcsán.

Köszönettel,

Szabó Balázs

Kecskemét

Tisztelt HS-Hitelstart Kft.!

Rendkívül hálás vagyok az azonnali segítségükért, valamint a pontos tájékoztatásért.  Köszönöm Önöknek, hogy a legkilátástalanabb helyzetben is tudtak útmutatást adni. A sikeres adósságrendező hitelem óta bátran ajánlom Önöket ismerőseim körében.

További munkájukhoz sok sikert kívánok a jövőben!

Tisztelettel,

Somodi Márta

Tisztelt HS-Hitelstart Kft.!

Köszönöm a HS-Hitelstart Kft.-nek az alázatos munkát a gyors jelzáloghitelemmel kapcsolatban. Korábban nem gondoltam volna, hogy egy hitelfelvétel ennyire egyszerű, zökkenőmentes is lehet. Maximálisan megbíztam Önökben, és mennyire jól tettem, hiszen teljes mértékben azt kaptam, amit ígértek.

Köszönöm.

Bencsik Mariann