CSOK

Szocpol (CSOK) Új lakás vásárlásra/építésre 2016-ban

Mi minősül új lakásnak?

 • 2008.08.01-jén vagy azt követően kapott használatbavételi engedélyt
 • gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építette
 • első ízben kerül természetes személy részére értékesítésre 

Ki igényelheti? 

 • devizabelföldi természetes személyes (házastársak, élettársak, egyedülállók), már meglévő eltartott gyermekeik után életkortól függetlenül
 • fiatal házaspárok – legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét – vállalt gyermekeik után, illetve a kedvezményt korábban igénybe vevők a később született gyermekeik után is
 • az igénylő büntetlen előéletű vagy amennyiben büntetőjogi felellőségét a bíróság megállapította, de ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült
 • harmadik országbeli személy, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik

  Ki után igényelhető a CSOK?

  • vér szerinti és örökbefogadott gyermek után
  • a fiatal házaspár – meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén
  • ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, kivéve 3 vagy több (meglévő vagy vállalt) gyermekes családok új lakás építése vagy vásárlása

  Hány gyermek után igényelhető?

  Új lakás vásárlása esetén

  • gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három
  • egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő
  • kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja

  Előírt határidő

  • 600.000 forint, illetve 2.600.000 forint összegű támogatás esetén
   • 1 gyermek esetében 4 év
   • 2 gyermek esetében 8 év
  • a 10.000.000 forint összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül 10 év 

  A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

  • a magzat, a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
  • aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött megváltozott munkaképesséű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

  CSOK jogszabályi feltételek új lakás vásárlásra

  • a kedvezmény az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül igényelhető
  • a támogatott személy saját erőből maximum a vételár 10%-ának megfelelő összeget fizethet ki készpénzben az eladó részére
  • az eladók és a vevők nem lehetnek közeli hozzátartozói egymásnak
  • a lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg, a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket

  CSOK jogszabályi feltételek új lakás építésre

  • az építendő lakás összkomfortos
  • 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás, amelyre a kérelem benyújtásakor még nem adtak ki használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel még nem történt meg
  • építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el
  • az igénylőnek vállalnia kell, hogy az utolsó részfolyósításáig bemutatja az érintett ingatlan használatbavételi engedélyét

  10 millió forint igénybe vétele esetén

  • új lakás vásárlása esetén a vételárra, illetve új lakás építése esetén a bekerülési költségre vonatkozó telekár nélküli maximum 30.000.000 forintos határ törlésere került 
  • az összeg igénylése esetén az igénylőnek, házastársnak, gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak a támogatás célja szerinti lakáson kívül lehet egyéb lakástulajdona is. A rendeletben megfogalmazott lakóhely létesítésére vonatkozó kötelezettséget a CSOK-kal megvalósított lakásban kell teljesíteni
  • igénylés benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 2 éve folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel

  A CSOK összege 2016. január 1.-től

  CSOK összege Új lakás vásárlása esetén
  Minimális hasznos alapterület
  Gyermekek száma Lakás Egylakásos lakóépület CSOK összeg
  1 40 m2 70 m2 600.000 forint
  2 50 m2 80 m2 2.600.000 forint
  3 60 m2 90 m2 10.000.000 forint

  CSOK igénybevételének feltételi

  • házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek 180 napja folyamatosan TB biztosítottnak kell lennie
  • támogatott személynek nincs nyilvántartott köztartozása, több igénylő esetén egyik félnek sem
  • az igénylő büntetlen előéletű vagy amennyiben büntetőjogi felellőségét a bíróság megállapította, de ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült
  • a kedvezménnyel érintett lakásban a támogatott személynek teljes mértékben tulajdont kell szereznie
  • házaspárok és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie
  • az igénylőnek és gyermekeinek továbbra is lakóhelyet kell létesítenie a célingatlanban, de a lakcímkártyát a folyósítást követően 30 nappal kell bemutatni a hitelintézetnek
  • a célingatlanra lakásbiztosítást kell kötni, akkor is, ha nincs hiteligénylés

  A célingatlannak a következő feltételeknek kell megfelelnie

  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelységgel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülette -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, ha nincs a településen vagy településrészen közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen, illetve településrészen, nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van

   Tanya is elfogadható célingatlannak, amennyiben a fenti feltételeket teljesíti. Amennyiben a CSOK igényléséhez hitel is kapcsolódik, akkor a fedezetnek a Banki szabályok szerinti elvárásoknak is eleget kell tenni.

   Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor tekinthető új lakásnak, ha a tetőtér beépítése vagy emelet-ráépítése révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, előző feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.  

   Milyen dokumentumokra lesz szükség az igénylés során?

   • végleges adásvételi szerződés, mely 120 napon belül benyújtásra kell, hogy kerüljön
   • gyermekek születési anyakönyvi kivonata, vagy
   • gyermekek személyi igazolványa (ha van), vagy útlevele, lakcímkártyája és adókártyájának másolata
   • NAV igazolás köztartozás mentességről 
   • TB által kiadott igazolás
   • erkölcsi bizonyítvány az igénylőktől

    CSOK használt lakás vásárlásra 2016-ban

    Ki igényelheti?

    • devizabelföldi természetes személyek házastársak, élettársak, egyedülállók életkortól függetlenül igényelhetik

    A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

    • a magzat, a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
    • aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött megváltozott munkaképesséű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

    CSOK jogszabályi feltételek

    • a kedvezmény az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül igényelhető
    • lakás vételára maximum 35.000.000 forint lehet
    • az ingatlan vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a Bank által megállapított forgalmi értéket 
    • a támogatott személy saját erőből maximum a vételár 10%-ának megfelelő összeget fizethet ki készpénzben az eladó részére
    • az eladók és a vevők nem lehetnek közeli hozzátartozói egymásnak

    Ingatlan vásárlás vagy bővítés esetén az 5 éven belül eladott ingatlan vételárát be kell forgatni, viszont a következő csökkentő tényezők lehetnek,

    • az adásvétel követően vásárolt ingatlan vételára
    • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás
    • az értékesített lakás vásárlásra vagy építésre felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból törlesztett összege
    • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összege
    • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher összege

    A CSOK összege 2016. január 1.-től

    Használt lakás vásárlás, bővítés
    Gyermekek száma Lakás alapterülete Kedvezmény összege
    1 gyermek Minimum 40 m2 600.000 forint
    2 gyermek Minimum 50 m2 1.430.000 forint
    3 gyermek Minimum 60 m2 2.200.000 forint
    4 vagy több gyermek Minimum 70 m2 2.750.000 forint

    CSOK igénybevételének feltételi

    • házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek 180 napja folyamatosan TB biztosítottnak kell lennie
    • támogatott személynek nincs nyilvántartott köztartozása, több igénylő esetén egyik félnek sem
    • az igénylő büntetlen előéletű vagy amennyiben büntetőjogi felelőségét a bíróság megállapította, de ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült
    • a kedvezménnyel érintett lakásban a támogatott személynek teljes mértékben tulajdont kell szereznie
    • házaspárok és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie
    • az igénylőnek és gyermekeinek továbbra is lakóhelyet kell létesítenie a célingatlanban, de a lakcímkártyát a folyósítást követően 30 nappal kell bemutatni a hitelintézetnek
    • a célingatlanra lakásbiztosítást kell kötni, akkor is, ha nincs hiteligénylés
    • az igénylőnek saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nem lehet.

    A célingatlannak a következő feltételeknek kell megfelelnie

    • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelységgel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülette -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
    • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
    • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
    • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, ha nincs a településen vagy településrészen közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
    • közműves ivóvíz szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen, illetve településrészen, nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van

    Használt lakás vásárlás / bővítés esetén a tanya nem elfogadható célingatlan.

    Milyen dokumentumokra lesz szükség az igénylés során?

    • végleges adásvételi szerződés, mely 120 napon belül benyújtásra kell, hogy kerüljön
    • gyermekek születési anyakönyvi kivonata, vagy
    • gyermekek személyi igazolványa (ha van), vagy útlevele, lakcímkártyája és adókártyájának másolata
    • NAV igazolás köztartozás mentességről
    • TB által kiadott igazolás
    • erkölcsi bizonyítvány az igénylőtől és házastársától

    CSOK bővítésre 2016-ban

    Ki igényelheti? 

    • meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti

     A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

     • a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
     • aki az igénylő eltartottja és a 20. életévét még nem töltötte be vagy a 20. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag egy éven belül nem szűnik meg

     Az ingatlan vásárlás vagy bővítés esetén az 5 éven belül eladott ingatlan vételárát be kell forgatni, viszont a következő csökkentő tényezők lehetnek,

     • az adásvétel követően vásárolt ingatlan vételára
     • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás
     • az értékesített lakás vásárlásra vagy építésre felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból törlesztett összege
     • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összege
     • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher összege

     A CSOK összege 2016. január 1.-től

     Használt lakás vásárlás, bővítés
     Gyermekek száma Lakás alapterülete Kedvezmény összege
     1 gyermek Minimum 40 m2 600.000 forint
     2 gyermek Minimum 50 m2 1.430.000 forint
     3 gyermek Minimum 60 m2 2.200.000 forint
     4 vagy több gyermek Minimum 70 m2 2.750.000 forint

     Jogszabályi feltételek

     • a lakás hasznos alapterülete legalább egy lakó szobával nő
     • a lakás legalább komfortos, vagy bővítést követően komfortossá válik
     • a kedvezményt a bővítést megelőzően kell igényelni
     • bővítési célra nyújtott Családok Otthonteremtési Kedvezmény összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át 
     • bővítés esetén kizárólag a kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható el
     • a bővített lakás hasznos alapterületének a bővítést követően, el kell érnie a rendeletben meghatározott minimális négyzetmétert

     CSOK igénybevételének feltételi

     • házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek 180 napja folyamatosan TB biztosítottnak kell lennie
     • támogatott személynek nincs nyilvántartott köztartozása, több igénylő esetén egyik félnek sem
     • az igénylő büntetlen előéletű vagy amennyiben büntetőjogi felellőségét a bíróság megállapította, de ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült
     • a kedvezménnyel érintett lakásban a támogatott személynek teljes mértékben tulajdont kell szereznie
     • házaspárok és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie
     • az igénylőnek és gyermekeinek továbbra is lakóhelyet kell létesítenie a célingatlanban, de a lakcímkártyát a folyósítást követően 30 nappal kell bemutatni a hitelintézetnek
     • a célingatlanra lakásbiztosítást kell kötni, akkor is, ha nincs hiteligénylés
     • az igénylőnek saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nem lehet.
     • a készültségi fokkal arányos folyósítás előtt be kell mutatni az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat  

     A célingatlannak a következő feltételeknek kell megfelelnie

     • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelységgel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülette -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
     • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
     • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
     • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, ha nincs a településen vagy településrészen közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
     • közműves ivóvíz szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen, illetve településrészen, nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van

     Használt lakás vásárlás / bővítés esetén a tanya nem elfogadható célingatlan.

     Milyen dokumentumokra lesz szükség az igénylés során?

     • végleges adásvételi szerződés, mely 120 napon belül benyújtásra kell, hogy kerüljön
     • gyermekek születési anyakönyvi kivonata, vagy
     • gyermekek személyi igazolványa (ha van), vagy útlevele, lakcímkártyája és adókártyájának másolata
     • NAV igazolás köztartozás mentességről
     • TB által kiadott igazolás
     • erkölcsi bizonyítvány az igénylőtől és házastársától

     Megelőlegező CSOK 2016-ban

     Ki igényelheti? 

     • a megelőlegezett kedvezményt kizárólag fiatal házaspárok igényelhetik, akiknek tagjai a 40. életévüket nem töltötték be
     • nem jogosul a házaspár a megelőlegező CSOK-ra, amennyiben mindkét fél betöltötte a 40. életévét
     • meglévő gyermekek után élettársak is igényelhetik a megelőlegező szocpolt csak házastársak igényelhetik 

     Ki után igényelhető?

     • vér szerinti és örökbefogadott gyermek után
     • a támogatott személy gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek
     • a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint aki az igénylő eltartottja

     Fiatal házaspár, hány gyermeket vállalhat? 

     • gyermektelen fiatal házaspár 3 gyermeket vállalhat
     • egygyermekes fiatal házaspár 2 gyermeket vállalhat
     • kétgyermekes fiatal házaspár további 1 gyermek születésér vállalhatja

     Élettársak nem közös gyermek esetén (pl. előző házasságból, vagy élettársi kapcsolatból született) milyen feltételekkel igényelheti a CSOK-ot?

     • az élettársakkal közös házastársban élő gyermekek esetén vizsgálni szükséges, hogy a felek közös gyermekei(k) után, vagy az egyik fél saját gyermeke(i) után, illetve az előzőek kombinációja alapján nyújtják be az igénylők a támogatási igényüket és ez alapján külön szabály szerint szükséges megállapítani az igényelhető támogatás összegét
     • Amennyiben már korábban igénybe vettek megelőlegező kölcsönt / megelőlegezett támogatást, akkor az újabb támogatásra, akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás már teljesült

     Megelőlegezett CSOK vállalási határidők 

     • 1 gyermek vállalása esetén 4 év
     • 2 gyermek vállalása esetén 8 év
     • 10 millió forint összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermek számától függetlenül – 10 év

     CSOK összege 

     CSOK összege
     Gyermekek száma Új lakás Használt lakás

     Min. hasznos alap.
     Lakás/lakóház

     Összeg Minimális 
     haszon alapterület
     Összeg
     1 40/70 m2 600.000 forint 40 m2 600.000 forint
     2 50/80 m2 2.600.000 forint 50 m2 1.430.000 forint
     3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 forint 60 m2 2.200.000 forint
     4 vagy több  70 m2 2.750.000 forint

      CSOK igénybevételének feltételi

      • házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek 180 napja folyamatosan TB biztosítottnak kell lennie
      • támogatott személynek nincs nyilvántartott köztartozása, több igénylő esetén egyik félnek sem
      • az igénylő büntetlen előéletű vagy amennyiben büntetőjogi felellőségét a bíróság megállapította, de ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült
      • a kedvezménnyel érintett lakásban a támogatott személynek teljes mértékben tulajdont kell szereznie
      • házaspárok és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie
      • az igénylőnek és gyermekeinek továbbra is lakóhelyet kell létesítenie a célingatlanban, de a lakcímkártyát a folyósítást követően 30 nappal kell bemutatni a hitelintézetnek
      • a célingatlanra lakásbiztosítást kell kötni, akkor is, ha nincs hiteligénylés
      • az igénylőnek saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nem lehet.

      A célingatlannak a következő feltételeknek kell megfelelnie

      • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelységgel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülette -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
      • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
      • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
      • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, ha nincs a településen vagy településrészen közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
      • közműves ivóvíz szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen, illetve településrészen, nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van

      Milyen dokumentumokra lesz szükség az igénylés során?

      • végleges adásvételi szerződés, mely 120 napon belül benyújtásra kell, hogy kerüljön
      • gyermekek születési anyakönyvi kivonata, vagy
      • gyermekek személyi igazolványa (ha van), vagy útlevele, lakcímkártyája és adókártyájának másolata
      • NAV igazolás köztartozás mentességről
      • TB által kiadott igazolás
      • erkölcsi bizonyítvány az igénylőtől és házastársától

      Hogyan működik a Hitelstart rendszere – Hogyan dolgozunk?

      Egy rövid űrlap kitöltése után munkatársunk megvizsgálja a lehetőségeket, majd e-mail-ben vagy telefonon tájékoztatja Önt a legjobb pénzügyi megoldásokról. Általában több lehetőséget is bemutatunk annak érdekében, hogy Ön valóban a leginkább megfelelő szolgáltatást választhassa ki, amellyel hosszú távon is elégedett lesz.

      Ezt követően könnyen áttekinthető listába szedve elküldjük Önnek, milyen dokumentumokra lesz szükség az induláshoz, valamint milyen hivatalokban elengedhetetlen az Ön személyes jelenléte (ha van ilyen).

      Miután minden szükséges dokumentumot összegyűjtöttünk, munkatársunk felveszi a kapcsolatot a kiválasztott pénzintézettel és kezdeményezi a szolgáltatás elindítását. Célunk, hogy az Ön számára a lehető legkevesebb idő és energia ráfordításával minél rövidebb idő alatt elérjük a kívánt célokat.

      Provident

      Ajánlatkérés
      A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

      Az adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam és elfogadom.
      Addig is, kérem kedvelje Facebook oldalunkat!

      Elégedett ügyfeleink
      Szentendre

      Tisztelt HS-Hitelstart Kft.!

      Ezúton szeretném megköszönni hozzáértő, minden esetben precíz, megbízható, gyors munkájukat. Az ügyintézés gördülékeny menete nagy mértében megkönnyítette dolgunkat. Kollégáik szakértelmének köszönhetően alapos tájékoztatást kaptunk, így nem merült fel semmilyen váratlan probléma a hitel folyósítása kapcsán.

      Köszönettel,

      Szabó Balázs

      Kecskemét

      Tisztelt HS-Hitelstart Kft.!

      Rendkívül hálás vagyok az azonnali segítségükért, valamint a pontos tájékoztatásért.  Köszönöm Önöknek, hogy a legkilátástalanabb helyzetben is tudtak útmutatást adni. A sikeres adósságrendező hitelem óta bátran ajánlom Önöket ismerőseim körében.

      További munkájukhoz sok sikert kívánok a jövőben!

      Tisztelettel,

      Somodi Márta

      Tisztelt HS-Hitelstart Kft.!

      Köszönöm a HS-Hitelstart Kft.-nek az alázatos munkát a gyors jelzáloghitelemmel kapcsolatban. Korábban nem gondoltam volna, hogy egy hitelfelvétel ennyire egyszerű, zökkenőmentes is lehet. Maximálisan megbíztam Önökben, és mennyire jól tettem, hiszen teljes mértékben azt kaptam, amit ígértek.

      Köszönöm.

      Bencsik Mariann